Ukončení provozu dárkových karet McDonald‘s
K 31.12.2021 byl ukončen projekt dárkových karet. O vrácení nevyčerpaného kreditu z karty, která byla aktivní minimálně do 31.12.2021, můžete požádat do 30.6.2022. V takovém případě zašlete žádost o vrácení nevyčerpaného kreditu doporučenou zásilkou společně s:
  • dárkovou kartou,
  • jménem a příjmením žadatele,
  • číslem karty,
  • kontaktním e-mailem,
  • číslem bankovního účtu pro vrácení kreditu
na adresu: Monet+, a.s., DÁRKOVÁ KARTA McD, Za Dvorem 505, 763 14 Zlín – Štípa.

Zásilky, které nebudou zaslány doporučeně a nebudou splňovat výše uvedené požadované náležitosti nebudou zpracovány.